Vår affärsidé är att arbeta för människors trygghet genom att utveckla, tillverka och marknadsföra lättanvända kvalitetsprodukter inom första hjälpen, sjukvården och hygien till konsumenter, företag och organisationer främst inom Norden.

Vårt företags historia

Apotekarnas Kemiska Laboratorium AB, AKLA AB, bildades den 1 oktober 1926. Såsom huvudaktieägare blev Bertil Larsson 1931 företagets verkställande direktör. Denna post innehade han till sin död 1968 då hans dotter, Sigrid Qvennerstedt efterträdde honom. I dag drivs företaget av Henrik och Eva Janmark (VD) som tillhör den tredje generationen.

1928 - Ett viktigt år

Vid den här tiden var färdigberedda läkemedel mindre vanliga. Läkarna, tandläkarna, veterinärerna och även apotekarna komponerade sina egna beredningar med egna recept. 1928 komponerade den kände hälsoläkaren Lars Flodquist, chef för Södra polikliniken i Stockholm, en halspastill. AKLA-pastillen blev en stor framgång och gav de resurser som då var nödvändiga för fortsatt expansion.

1931 flyttar AKLA till Norrtullsgatan

Företaget flyttade 1931 till fastigheten på Norrtullsgatan 41-43 i Stockholm där fabriken i början var belägen. Norrtullsgatan var sedan företagets hemvist i 40 år ända fram till 1969. Första Förbandet kom 1933. Det är nu man kan se Bertil Larssons intentioner till att specialisera företaget på förbandsartiklar och 1935 blev ett genombrottsår för förbandsartiklar till såväl försvarsmakten som ett stort antal kommunala och statliga institutioner.

1945 års katalog visade upp många tomma priskolumner. Anledningen var naturligtvis att råvaror saknades. 1949 var sortimentet drygt 100 artiklar varav en fjärdedel bestod av förbandsartiklar. Från det sortimentet kom nu många nya produkter. Bertil Larsson var bland de första fabrikanter att marknadsföra bomull, snabbförband och sårtvättare i portionsförpackning.

Utvecklingen av förbandsmaterial fortsätter kontinuerligt

Sortimentet förbandslådor utökas under 1950-talet, efter samråd med Arbetarskyddsstyrelsen och Svenska Röda Korset. Civilförsvaret fastställde och godkände AKLA’s samaritväska för normalskyddsrum.

Redan så tidigt som från början av 1940-talet hade AKLA tillverkat och sålt M:s bilistförband. 1960-talet innebar en ökad specialisering på förbandsartikelsidan. Nu kom en förbandslåda från AKLA för buss med innehåll enligt dåvarande Medicinalstyrelsens kungörelse. I samarbete med Räddningskåren utrustades också många bilar med första-hjälpen-material från AKLA

Inga produkter i varukorgen