FOR BURNS 5x15cm med binda

SKU: 94376-1

Brännskadekompress med fixérbinda 36g gel.
AKLAs gelindränkta kompresser ger snabb avkylning. Kylan gör att smärtan lindras och skadan hindras från att går djupare ner i huden. Risken för blåsbildning minskar väsentligt.

Produktblad

Ladda ned