FOR BURNS 10x10cm med binda

SKU: 94374-1

Brännskadekompress med fixérbinda 50g gel.
AKLAs gelindränkta kompresser ger snabb avkylning. Kylan gör att smärtan lindras och skadan hindras från att går djupare ner i huden. Risken för blåsbildning minskar väsentligt.

Produktblad

Ladda ned