Om For Burns

ForBurns är en vattengel som läggs på en brännskada direkt efter att man bränt sig. Värmen avlägsnas genom konvektion.

Produkterna är enkla att använda. Gelen bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt svalka skadestället och skonsamt transportera bort värmen. Risken för blåsbildning minskar väsentligt

Då ForBurns lindrar blåsbildning kan långa smärtsamma återhämtningar förhindras. Blåsor som spricker är mycket infektionskänsliga. Om brännskadan är så pass djup eller stor att man behöver söka sjukhusvård kan man dessutom kyla brännskadan under transport till sjukhus. 

FOR BURNS

Kompresser

For Burns finns både som ren gel på flaska och som gelindränkt skumkompress som läggs direkt på brännskadan.
AKLA producerar även brännskadefiltar i storlekarna 1 x 1m samt 1 x 2 m.
Dessa används inom industri och för brandkår där stora helkroppsbrännskador kan uppstå.

Kompresser finns i följande storlekar

5X5 cm, 5X15 cm, 10X10 cm, 20 X 20 cm, 30X30 cm, 30X40 cm 

Brännskador 

Brännskador kan uppstå efter kontakt med heta ämnen. Man kan även få brännskador från vissa kemikalier eller från strålning och elektricitet. Vid Kemikaliska brännskador är det viktigt att eventuella kemikalier tas bort från såret innan man applicerar ForBurns då vissa kemikalier reagerar med vatten. 

Det finns olika sorters brännskador 

Första gradens brännskada ger en rodnad på huden, den har då enbart skadat överhuden. Solsveda är en första gradens brännskada.

Andra gradens brännskada : Då värmen går ner i huden  och blåsbildning uppstår har man fått en andra gradens brännskada. Värmen har då inte bara skadat överhuden utan även underliggande vävnader, läderhuden. 

Tredje gradens brännskada : Om brännskadan tar sig genom både överhuden och läderhuden och även skadar underhuden har man fått en tredje gradens brännskada. Huden kan då bli svart eller vit och kännas hårdare. Nerver kan även ta skada och huden känns då domnad. 

Användning

Det är viktigt att gelen appliceras på brännskadan så fort som möjligt. Risken för skador till följd av eftervärme minskar väsentligt då gelen transporterar bort överskottsvärmen genom konvektion.

Vid kemiska brännskador måste eventuella kemikalierester tas bort eller neutraliseras innan gelen appliceras.

Det finns alltid extra gel kvar i påsen som bör hällas över kompressen där de öppna cellerna snabbt transporterar den vidare ner till skadan.

Kompressen ska fixeras löst med gasbinda.

Skadan ska hållas högt och resten av kroppen ska hållas varm.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att den skadade inte drabbas av överdriven nedkylning (Hypo-Thermia).

Brännskadekompressen är mest effektiv de första 3 timmarna.

Används kroppstäckande filt bör den ligga på i max 30 minuter.

FAQ First Aid FOR BURNS

(frekventa frågor & svar)

Hur lång tid skall kompresserna ligga på en brännskada?

På små lokala brännskador kan kompresserna ligga på upp till ca 3-4 timmar. Undvik att använda

mycket större storlekar på kompresser än storleken på själva brännskadan. Är brännskadan större än

10% av kroppsytan (på barn gäller 5 %) skall behandlingstiden förkortas ju mer utbredd skadan är för

att eliminera risken för hypothermi (avkylning). Vid utbredda brännskador bör de kompresserna

avlägsnas redan efter 10 minuter och max 30 minuter.

Kan FOR BURNS användas på alla grader och omfattningar av brännskador?

FOR BURNS kan användas som Första Hjälpen på alla brännskador (ej kemiska) oavsett djup och

omfattning.

Varför skall man inte använda FOR BURNS på kemiska brännskador?

Kemiska brännskador måste totalt saneras från den kemiska substansen innan en behandling med gelen kan möjliggöras. Detta gäller framförallt alkaliska brännskador där vattenbaserade produkter som FOR BURNS förvärrar skadan.

För att undvika misstag avråder vi från behandling med FOR BURNS på alla typer av kemiska brännskador.

Kan FOR BURNS användas på små barn?

Ja FOR BURNS kan användas på små barn. På små lokala brännskador kan kompresserna ligga på upp till ca 3-4 timmar. Undvik att använda mycket större storlekar på kompresser än storleken på själva brännskadan. Är brännskadan större än 5% av kroppsytan skall behandlingstiden förkortas ju mer utbredd skadan är för att eliminera risken för hypothermi (avkylning). Vid utbredda brännskador bör kompresserna avlägsnas redan efter 10 minuter och max 30 minuter.

Kan FOR BURNS användas på alla hudpartier på kroppen?

Ja, FOR BURNS kan användas som Första Hjälpen på alla hudpartier.

Är det farligt att få FOR BURNS i ögon, näsa och mun?

Det är inte farligt att få gelen i näsa eller mun. Man bör dock undvika att få det direkt i ögonen då det kan ge en lätt irritation.

Finns det allergiska komplikationer för känsliga personer i och med att produkten innehåller Tea Tree Oil?

Tea Tree Oil saluförs bland annat hos naturapoteken med en koncentration på 100 %. Vid långvarig användning av denna höga koncentration finns det rapporter om allergifall. Läkemedelsverket rekommenderar därför utspädning. FOR BURNS har koncentration av Tea Tree Oil som är lägre än 1%. Ingen rapport om allergi har rapporterats ifrån akutmottagningar eller andra vårdinrättningar i Sverige.

Innehåller FOR BURNS några andra farliga ämnen såsom Triclosan (Irgasan)?

Svar nej.

Hur verkar FOR BURNS?

Gelen transporterar effektivt bort överskottsvärmen från brännskadan genom konvektion, vilket innebär en omedelbar svalkande effekt. Denna svalkande effekt förhindrar att brännskadan går ytterligare ner på djupet och ger samtidigt en skön smärtlindring.

OBS! Gelen får inte övertäckas av något lufttätt material då detta förhindrar konvektionen.

Utgåva 161024/EJ

Fungerar vatten eller is inte lika bra som FOR BURNS?

Vatten fungerar bra som smärtlindring. Det är dock viktigt att man använder tempererat vatten ca 15-200C, vid kallare temperatur på vattnet ökar risken för nedkylning.

Dessutom måste vattenbehandlingen pågå i minst 20 minuter, vilket kan bli svårt i samband med transport till läkare. Behandling med is ökar risken för köldskador. Gelen ger en kontinuerlig och jämn temperaturminskning.

Vad är skillnaden emellan att använda FOR BURNS kompress med gel och enbart lös gel i flaska?

FOR BURNS saluförs i förpackningar med olika storlekar som innehåller både kompresser och gel. Kompresserna håller gelen på plats i ett tjockt lager, vilket ger en kontinuerlig och jämn temperaturminskning. Lös gel i flaska är användbar som ett komplement när man vill hälla på ytterligare gel på kompressen eller då man behandlar små punktvisa brännskador t.ex vid stänk av heta vätskor.

Gör FOR BURNS någon nytta om det gått ett antal timmar efter skadetillfället?

FOR BURNS ger naturligtvis bäst effekt om den läggs på så fort som möjligt efter skadetillfället.

FOR BURNS är en Första-Hjälpen-produkt!

Har det gått några timmar efter skadetillfället minskar effekten av skadereduktionen. Däremot finns det åtskilliga rapporter om att gelen har gett smärtlindring även efter att det gått ett flertal timmar efter skadetillfället.

Skall man täcka över brännskadan när man använder FOR BURNS med något ytterligare förband?

FOR BURNS fungerar bäst när det inte är övertäckt med något material som förhindrar värmetransporten. Ibland kan man behöva fixera kompresserna så att gelen inte rinner av brännskadan. Då kan man använda en lös fixérbinda i luftig kvalité och inte linda den så hårt att man pressar bort gelen.

Behöver produkterna förvaras i kylskåp?

Nej, FOR BURNS behöver inte förvaras i kylskåp. Dess svalkande effekt kommer genom konvektion(värmeabsorption). FOR BURNS förvaras i vanlig rumstemperatur.

Blir FOR BURNS obrukbar om produkterna t ex förvaras i en bil och utsätts för extrem kyla?

FOR BURNS som utsätts för kyla under -30C blir frysta och därmed obrukbara för stunden. Fryst gel kan orsaka köldskador. Vid upptining av i övrigt hel förpackning blir gelen åter användbar om man bara skakar om produkten något så att gelen blir homogen igen. Vid lagring över 400C rekommenderas att gelen återfår normal rumstemperatur före användning.

Hur lång är hållbarheten av FOR BURNS?

Hållbarheten i en oöppnad kompressförpackning är fem år. Slutdatum finns tryckt på förpackningen. En öppnad förpackning är inte lämplig att spara till senare tillfälle.

Beträffande gel i plastflaskor är hållbarheten också fem år i oöppnad förpackning. Öppnad plastflaska håller i tolv månader efter öppnad förpackning.

Finns det speciella ansiktsmasker av FOR BURNS?

Nej det behövs inga speciella ansiktsmasker vilket skulle fördyra produkten. Kompresserna är gjorda av en skumplast med öppna celler. Detta medför att kompressen är mycket lätt, att med fingrarna som hjälp, riva ut lämpliga hål för såväl ögon näsa och mun.

Kan man använda FOR BURNS till andra ändamål än brännskador?

Produkten är framtagen just för brännskador. Det man kanske inte tänker på är att även skrubbsår och skavsår i vissa fall är en friktionsskada fullt jämförbar med en brännskada. Vid en skrubbskada med eventuella inslag av grus i såret har gelen också en uppmjukande effekt vid rengöring av såret.

Solsveda är också en brännskada samt i vissa fall intensiv strålbehandling i samband med Tumörbehandling

Inga produkter i varukorgen